Atlas över Rikets indelningar 1992   (sid 09)

Församlingar 1992 och Tätorter 1990, per län. Skannade bilder, GIF 150 dpi. Copyright: SCB och Lantmäteriet Kartcentrum.


Applikation skapad av: SCB, RM/MN,
e-post: mark.vatten.gis@scb.se.
Uppdaterad: 2009-05-14.