Atlas över Rikets indelningar 1992

Kartbilder per län med Församlingar 1992-01-01 och Tätorter 1990, samt A-regioner, och Namnlistor på slutet.

Bilderna är skannade från den tryckta boken, GIF 150 dpi.  Kartorna ritades 1985/1992 för hand, ej med GIS.
- Klicka på minibilderna nedan för att få större kartbilder - i dem kan man flytta utsnitt med blädderlisterna,
- eller använd länkar till länen (först församlingar, sedan tätorter):

      Stockholms län   Uppsala län   Södermanlands län   Östergötlands län   Jönköpings län   Kronobergs län
      Kalmar län   Gotlands län   Blekinge län   Kristianstads län   Malmöhus län   Hallands län
      Göteborgs o Bohus län   Älvsborgs län   Skaraborgs län   Värmlands län   Örebro län   Västmanlands län
      Kopparbergs län   Gävleborgs län   Västernorrlands län   Jämtlands län   Västerbottens län   Norrbottens län
 
 
  A-regioner   A-region-lista   Kommunlista 1992   Församlingslista 1992   Tätortslista 1990   Mer info. Rättelser

Copyright: SCB och Lantmäteriet Kartcentrum.  Vill du använda kartorna vid publicering så kontakta: kartcentrum@lm.se

- Tips 1. För att söka rätt på läget, se   Var ligger? - kommun, tätort, församling  eller  Kartsök och ortnamn, Lantmäteriet

- Tips 2. Statistikfiler:   Kommuner, församlingar, 1992 (483kb)  och  Tätorter 1990 (365kb),   se även Statistikdatabasen SCB.

- Tips 3. För användning i GIS finns koordinatfiler till försäljning:   Tätorter, SCB  och  för församlingsgränser kontakta: Lantmäteriet

- Tips 4. För fler kartor se:   SCBs Geoskikt för planering  och  Lantmäteriet bl.a. Historiska kartor.

Skanning och webbapplikation gjord av: SCB, RM/MN, att. Bo Justusson.
e-post: mark.vatten.gis@scb.se.
Uppdaterad: 2009-05-14.