kartex. från SCB-Kartor, rött +, blått -

Nyheter:
› Nytt 2014-03-25

Se även:
› Regional statistik

› Statistikdatabasen

› SCB:s Marknads-
  profiler

Geografiska data från SCB

Det pågår en snabb utveckling av kartsystem på Internet, och samtidigt ökar tillgången på data. Här finns länkar till SCBs system och data.

1. Statistikatlasen

Statistikatlasen visar utveckling över tiden med kartor, animeringar, beskrivande texter - för kommunvisa data från SCB, och även för län, valdistrikt, postnummer, SAMS. Den kommer att ersätta SCB-Kartor, som dock uppdateras även under 2013.

www.scb.se/statistikatlasen

Postnummer-atlas och SAMS-atlas - NYTT 2012 okt.
    Data för åldersgrupper i postnummerområden och SAMS visas med kartor.

Valen 2010 i interaktiv form per valdistrikt (5668 st)
     Här finns både valresultat 2010 och en del bakgrundsdata:
     - åldergrupper, medianinkomst, andel utlandsfödda, andel högutbildade.
     Kartor visas för en valkrets i taget (valkrets = län eller del av län),
     och man byter med menyn "Välj region". Även valen 2006 finns i Atlasen.
      - Introduktion: "Upptäck valen 2010 i interaktiv kartform", pdf

      - För valen 1973-2010 finns data per kommun i SCB-Kartor nedan.

2. Geodata.se - planeringsdata

Allt mer geodata finns tillgängliga. Vi har gjort en introduktion om SCBs data inom: Geodata.se, Geodatasamverkan, INSPIRE och planering allmänt:

Planering - med geodata från SCB
 
Översikt SCB Geoskikt sorterade efter kategorier

3. Geoskikt från SCB

Här visar vi upp geodata under kommunnivå, med kartor (zoom- och klickbara). Polygoner för GIS kan köpas. En del är fri statistik, mer kan beställas
via SCB:s Marknadsprofiler

Geoskikt från SCB   (pop-up fönster används)
med vissa fria data: enbart kartbilder:
Tätorter (TO)
TO: Förändring,
TO: Dagbefolkning
Arbetsplatsområden utanför TO
Småorter
Fritidshusområden
Handelsområden+rutor Orter/Avloppsnät/Rening NY
Avrinningsområden
Havsöar
Skydddad natur (SN)
SN: Tidsutveckling
Församlingar, ändringar
Km-rutor, 250m-rutor
SAMS (delområden)
Valdistrikt
Postnummerområden
Postnummer, kluster

  Var ligger? - kommun, tätort, församling m.m.

  Atlas över Rikets indelningar 1992 - församlingar, tätorter, kommuner.

  Tätortsexpansion i de 10 största tätorterna - med animering

  Avloppsnät 2010, från tätorter till reningsverk - SMED projekt, 51/2011
      OBS 2013-02-18 - Nu inlagt i Geoskikt ovan, med statistik.
 

4. SCB-Kartor

Kartor på kommunnivå och en del på länder. Data från SCBs Statistikdatabasen. I kartorna kan man byta variabel, zooma, klicka för att se värden m.m.

NYTT! Riktad pendling mellan kommuner - Kartor och Länkar, under Arbetsmarknad.

Kartor, per ämnesområde
för kommuner, län: för länder:
Befolkning
Arbetsmarknad
Bostäder, byggande
Energi
Inkomst, förmögenhet
Jord- och skogbruk
Valresultat
Miljö
Regionalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Utbildning
Sv. Export/Import per land
EU:s medlemsländer
Världens länder

(Länkar för Europa, Världen
  EJ klart ännu)

5. Göra egna kartor

Gör kartor själv i Word, PX-Map, Excel Datamap

PX-Map ver 1.07 och koordinatfiler (shape-filer)

Om att göra dåliga kartor, eller bra

Om att publicera kartor på Internet

Konvertering mellan RT90, SWEREF99, WGS84 m.m.

6. Geoskikt från andra myndigheter, och i Europa

Geoskikt från andra myndigheter

Geoskikt för Europa och Världen

NordStat - data och kartor för kommuner i Norden

 

 

Kontakta: Johan Stålnacke, Bo Justusson, SCB
e-post: mark.vatten.gis@scb.se

Senast uppdaterad: 2013-01-08